Bilinçaltı

Bilinçaltı sizce nedir? Üstü açılmamış, ürkütücü anı ve duyumların gizlendiği esrarengiz bir zihinsel mağara mı? Yoksa sadece, zihnin fonksiyonel bölümlerinden biri olarak sizin bir parçanız mı?
Kesinlikle ikincisi! Bilinç ve bilinçaltı işlevsel tanımlar olarak beynin herhangi bir anatomik parçasına tekabül etmez. Birbirinden farklı ve tamamlayan görevlerine göre özelleşmiş yeteneklere sahiptir.
Bilinç

Bilişsel (kavrama) , mantıksal, karar verme fonksiyonlarını görür. Duyusal girdileri analiz eder. Düşünür, muhakeme eder, eleştirir, değerlendirir. Fikir ve/veya telkinleri yargılar, kabul eder veya reddeder. Mantık süreçleri egemendir.
Bilinçaltı
Beyninizin farkında olmadığınız yanıdır. Bütün istemsiz vücut fonksiyonlarını kontrol eder. Bir anlamda otomatik pilottur. Hafıza deposudur. Deneyimlerinizi hatıralar şeklinde depolar. Zihninizin daha derin olan bu kısmı aynı zamanda heyecanlarınız , fikirleriniz , sezgileriniz , davranışlarınız , kendiniz hakkındaki imajınız ve alışkanlıklarınızdan da sorumludur. Bilinçaltı zihin telkin ve imgeleme yoluyla iknaya riayetkardır. Bilinçli zihnin aksine sorgulamadan önerileni kabul eder. Tekrarları olumlama olarak kabul eder. Pekiştirir. Otomatik davranışlar, alışkanlıklar da hafızada kayıtlı bilgiler arasındadır. Bilinçaltının vazifesi yaşamın idamesi ve mutluluğun sağlanmasıdır. Şuuraltı zihin “kanıtlarla ne ikna edilebilir ne de kandırılabilir. Fikirlere ve imajlara karşılık verir.

Bilinçli zihin çoğu kez dış dünyadan gelen verileri süzerek işleme tabii tutar. Sözgelimi tanıdık bir yolda giderken yol boyunca gördüğünüz her şeye dikkat etmeyip hatırlamayabilirsiniz. Kitap okurken ya da televizyon seyrederken dalıp size seslenildiğini fark etmediğiniz durumlarda olduğu gibi ...
Bilinç aynı anda 5±2 işi yapabilir. Daha fazla görev yüklendiğinde kilitlenir. Bu yüzden dikkatimizi yönlendirmediğimiz, bizi o anda ilgilendirmeyen bir çok veri bu filtreden süzülür. Beş duyumuzun karşılaştığı çok sayıda duyum, algılanmadan bilinçaltı hafıza deposuna geçebilir.
Gereksiz bilgiyi geçirmeyen beyin filtresi

Uzun otomobil yolculuğu yaptıysanız gün boyunca araba radyonuzun sadece yerel istasyonları aldığını , karanlık bastırınca çok daha uzak radyo istasyonlarının çekebildiğini fark etmişsinizdir. Gündüz mevcut olan parazitler kaybolmuştur. Güneş bizatihi bu elektromanyetik parazitlerin başında gelir. Hipnozda olan da buna benzer. Dış uyaranlara giriş kapatılır, içsel algıya odaklanılır.


Zihinsel kimlik %10 bilinç, %90 bilinçaltından oluşur. Bir aysberge benzetilebilir
Bilinç
 • Duyusal girişi analiz eder, değerlendirir.
 • Bilgiyi seri halinde işler, aynı anda genelde bir tek bilgi işlenir.
 • Kısa süreli hafızadan sorumlu
 • İradenin yeri
 • Espri, alay ve inkarı anlar
 • Yavaş ve belirsiz
 • Yeni şeyler deneme ve öğrenmeye heveslidir
 • Geçmiş –şu an- gelecek
 • Mantıkçı, muhakeme yeteneği ve akılcı karar vermeyi sağlar
 • Farkındalık
 • Dinlenmelidir
Bilinçaltı
 • Eleştirip yargılamadan hareket eder, kabul eder veya reddeder.
 • Bir çok görevi aynı anda yapabilir. Tüm vücut fonksiyonlarını yürütür.
 • Uzun süreli hafıza
 • Alışkanlıkların yeri
 • Kelimesi kelimesine anlar. İma, espri, inkar, istihzayı anlamaz.
 • Çabuk ve kesindir
 • Tekrarla öğrenir
 • Kendini koruma mekanizmasına sahiptir
 • Tek zamanlı çalışır. “Şimdi” vardır.
 • Duyguların yeridir.
 • 24 saat iş başındadır.

BİLİNÇ VE BİLİNÇALTI

İnsan zihnini bilinç, bilinçaltı ve bilinç dışı olarak değişik bölümlere bölerek inceliyoruz.. Tabii beynimizde böyle, şurası bilinç şurası bilinçdışı diye sınırları belli alanlar yok..
Aslında zihin olayı sadece beyinle sınırlı değil. Zihin sade bir yönetim merkezi. Zihin tüm beden ve insan varlığını kaplayan bir kavram.
Bu bir kavram.. ama gerçek bir kavram..

Bilinç dediğimiz zaman

Bilinç dediğimiz zaman şu anda farkında olduğunuz her şeyi anlatıyorum demektir.. bilinçaltı sorunlarımızın kaynağıdır Şu anda beni dinliyorsanız ancak benim sesimi duyarsınız.. Sokakta çalan kornayı duymazsınız.. Ama bilinç dışınız onu duyar ve işler..
Bilinciniz bir anda en fazla yedi ile dokuz arası bilgi parçasını işleyebilir..
Yani şu anda size aklınızda tutmanızı söyleyeceğim 11 rakamı bir ilişkilendirme yapmadan aklınızda tutamazsınız ya da bir an tutarsınız ama o anda size başka bir soru sorsam ve siz onu yanıtlasanız tekrar numarayı sorduğumda büyük olasılıkla unutmuş olursunuz. Ama bilinçaltınız onu beyninizde bir yerlere geçici olarak yazar.. Bilinciniz olayları analiz eder, mantık dediğimiz o süzgeçten geçirir.. Bilinçaltımız ise geniş bir bilgi bankasıdır.. Bir bilgisayarın hard diskidir.

Bilinçaltı

Bilinçaltı değerlerimizi, inançlarımızı depolar, beden fonksiyonlarımız kontrol eder.
Bilinçaltı geniş bir bilgi bankasıdır.. Tüm yaşantımızdaki yaşadıklarımızı, acılarımızı, mutluluklarımızı, duygularımızı saklar..
İnançlarımız orada şekillenir.. Davranışlarımız, tepkilerimiz orada biçimlenir…
Bir olay karşısındaki duygusal tepkimiz burada birikmiş bilgilerin eseridir.. Gelecekle ilgili kaygılarımız buradan köken alır.

Bilinç yargılar! Bilinçaltı uygular!

bilinç nerede biter bilinçaltı nerede başlar

Bilincimiz bilinçaltında birikenleri yargılar, eleştirir, kabul eder, etmez.. Bilinç işine yaramadığına inandığı bilgileri bilinçaltına geri gönderir. Bu kötü birikmiş bilgi yaşamımızı yönlendiren bir parça olur.. Sigara, kötü yeme alışkanlığı, stresler, endişeler. Bizi biz yaparlar. Bilinçdışımız ise bedenimizde otomatik, istem dışında seyreden tüm olayları idare eder… Nefes almak, kalbin çalışması, barsakların çalışması gibi… Bilinçaltında oluşan duygular kendini bilinç dışında karşılık bulur..

Heyecanlandığınız zaman kalbiniz çarpar, utandığınız zaman yüzünüz kızarır. Stres karşısında mideniz kasılır.. Ya da sıkıldığınız zaman başınız ağrır.. İşte aslında bilinçaltı ile bilinç-dışının bu sıkı-fıkılığı bir çok hastalığın ve psikolojik sorunun nedenidir. Ülserler, barsak hastalıkları, ruhsal sorunların yol açtığı bir çok fiziksel bozukluk bu ilişkinin eseridir..

Yani bilinç-altındaki bir duygusal değişiklik ya da sürekli olumsuz uyarılar bedende kendini fiziksel bir rahatsızlık şeklinde ortaya çıkarır.. Ya da bir olumsuz alışkanlık şeklinde.. Örneğin tırnak yeme şeklinde… ya da bir tik şeklinde..
 

PARA KONUSUNDA BİLİNÇ ALTI TEMİZLEME BASAMAKLARI

Sorulara hemen alışıldık otomatik tepkisel cevaplar vermeyin. Örneğin 4.soruyu sorduğunuzda, "neyinden hoşlanıcam ki" gibisinden ani cevaplar vermeyin. Cevabın yüzeye çıkması için kendinize izin verin.

1) Anne - babanın paraya ilişkin tutumlarında ve etkinliklerinde değiştirmek istediğin ya da direndiğin herhangi bir şey var mı?  (Varsa temizle)

2) Anne - babanın paraya ilişkin kalıplarından hiç farketmeden taklit edip hayatına soktuğun bir kalıp var mı?  (Varsa o kalıbı yani duyguyu yada fikri, inancı temizleyin)

3) Çok paran olursa olmasından korktuğun bir şey nedir? (Korkuları temizleyin)

4) Şimdiki parasal durumuna ilişkin hoşlandığın bir şey nedir? (Çıkanı temizle)

5) Şimdiki parasal durumuna ilişkin hoşlanmadığın bir şey nedir?

6) Paranın seni kontrol etmeye çalıştığını hissettin mi? Parayı sen kontrol etmek istedin mi?  (Bu kontrol hislerini temizleyin)

7) Parada ya da paraya ilişkin herhangi bir şeyde hoşlanmadığın ya da onaylamadığın bir şey oldu mu?  (Hoşlanmama, onaylamamaları temizleyin)

8) Paranın sendeki bir şeyden hoşlanmadığını ya da onaylamadığını bir biçimde hissettin mi? (Hissettinse temizle)

9) Paranın sana meydan okuduğunu, karşı çıktığını bir biçimde hissettin mi?

10) Sen paraya herhangi bir şekilde meydan okudun mu, karşı çıktın mı?

11) Kağıtta İki tane sütün oluşturun. Birine Avantajlar, diğerine Dezavantajlar yazın.
- Parasal Özgürlüğe sahip olmak sana hangi yararı sağlayacak? (Cevabı avantajlara yaz ve o arzuyu serbest bırak)
- Parasal özgürlüğe sahip olmak hangi zarara sebep olacak? (Dezavantajlara yaz ve o zarar duygusunu, korkusunu temizle)  Ör: İnsanlar beni o zaman param için severler belki... vs...

12) İdeal para durumunu ŞU anda, ŞİMDİ oluyor gibi hayal et. Ona şu anda sahip olduğunu hayal et ve bu duruma karşı içinden yükselen itirazları temizle.

13) Hedef bildiriminde bulun ve ortaya çıkan itirazları temizle. Hedef bildirimi şöyle bi şeydir:  1 hafta içinde sadece serbest bırakarak 1000 YTL ve daha yukarısını kolayca elde ediyorum.
Bu cümleye benzer bir şey yazın ve bu cümleyi yazarken ve okurken ortaya çıkan itirazları temizleyin.

Kolay gelsin. Sevgiler...

Bilinçaltı temizlik tekniği

Verticalization (3 Gün)
Eğitim İçeriği:
— Zihin Farkındalığı Geliştirme Sohbetleri:
İnsanlığın yaşadığı kaos ve kısır döngülerin zihin ve bilinçaltı kayıtları ile bağlantıları. Zihnimizin gurultusu içinde öz benliğimizin rehberliğini aldığımız kalbimizin sesini neden her zaman duyamıyoruz? Öz benliğimizin rehberliğini duymak için neler yapabiliriz? 3 boyutlu realitemizde yaratım süreçleri ve zihin, öz benlik bağlantıları. Zihin farkındalığı ve Aydınlanma bağlantıları. Sipirituel hayat ve gerçek hayat diye bir ayrım var mı? Biz kim veya neyiz? Neden hayatta acı çekiyoruz? Hayatı illüzyonun dışından bir yaklaşım ile cennete dönüştürebilir miyiz? Küçük ama hayata dair etkili tiyolar. Detayları aşağıda bulabilirsiniz.
— Dikey Cakra Realitesi:
Çakraların çalışma realitesi hayatımızın tüm gerçekliğini değiştiren bir konudur. Herhangi bir çakranın düzenli, düzensiz veya yetersiz çalışması bile kişinin realitesini hayatı algılayışını tamamen değiştirir. Tüm bebekler doğdukları anda bizlere göre farklı bir enerji tik yapıya sahiptirler. Kundalini enerjisi bebekte uyanıktır ve böyle güçlü bir destek ile tüm çakralar dik konumda ve prana tüpünün üzerinde tek bir enerji kolonu olarak çalışmaktadır. Benzer bir döngüyü uyanan bir üstadın enerji sisteminde gözlemleyebiliyoruz. Kundalini uyanışı ile tüm çakralar dik konuma geçer ve üstadın realitesi birden değişir. Dik çakra realitesi birlik deneyimini, yatay çakra realitesi al-ver döngüsünü tetiklemektedir.
--Verticallity Meditation (Dikey Realiteye Geçme Meditasyonu) :
Her ihtiyaç duyduğumuzda kullanabileceğimiz, yersel ve göksel enerjilerin dengesini sağlayarak içimizdeki eril ve dişi enerjileri dengelerken, aynı zamanda dünya ananın ihtiyaç duyduğu enerjiye destek olan, özel bir mantra eşliğinde, nefes takibi ve imajinasyon desteği ile yapılan oldukça güçlü bir meditasyon tekniğidir.
- Verticallity Initiation 1-2-3 (Dikey Realiteye Geçme İnisiyasyonları) :
Verticallity meditasyonu eşliğinde gerçekleştirilen ve çakralarımızın ve tüm enerji sistemimizin niyet ettiğimiz anda tamamen dikey ve tek bir enerji kolonu olarak çalışmasını ve ihtiyaç duyduğumuz süre boyunca hayatı dik olarak denetimleyebilmemizi sağlayan, birbirini takip eden 3 gün yapılan 3 sıralı inisiyasyondur. Bu inisiyasyonlar kişiyi yeni bir enerji frekansına bağlamaz, tamamen var olan enerji sistemi üzerinde bir değişim ve dönüşüm yaratır. Kişi dikey konumda denetimleyebilmeye başladıktan sonra yersel ve göksel enerjilere çok daha güçlü bir bağlantı ile açılmaya başlar ve evrende dik olan enerji sistemleri ile bütünleşme ve birlik deneyimi başlar.
— Doğada Ağaçların Enerjisi ile Bütünleşme Deneyimi (Doğa Çalışması) :
3. inisiyasyonun sonunda enerji sistemi dikey konuma gecen ve hayati dik çakra realitesinden denetimleyebilen kişi, bu evrendeki diğer tüm dik olan enerji sistemleri ile bütünleşme ve birlik deneyimini yaşamaya başlar. Bu nokta da enerji sistemi dik olan ağaçların enerjisi insanlara ihtiyaç duyduğumuz tüm desteği sağlamaya başlar. Kişi dikey konuma geçtiğinde daha önceden hiçbir ağacı gerçekten deney imlemediğini fark eder ve ağaçların lezzetini almaya başlar. Tüm ağaçların enerjisi birbirinden farklıdır. Aynı cins olan 2 ağacın bile enerjileri aynı değildir. Bazı ağaçların enerjisi bize o müthiş akışları ile ihtiyaç duyduğumuz tüm enerjiyi sağlarken, bazı ağaçlar neşe dolu enerjileri ile psikolojimize ve ruh halimize destek olurlar. Bazı ağaçların enerjisi egzotiktir. Bazı ağaçlar şifacıdır. Bir kere ağaçların enerjilerinde yatan sonsuzluğu, hiçliği ve birliği yakalayan kişinin doğa ile birlik deneyiminde önemli bir sıçrama yaşanır. Ayrıca kişi, herhangi bir ağacı en az bir kere dik konumda deneyimler ve bütünleşmeyi yasarsa; bu ağacın enerjisini hayatinin istediği anında (o ağacın aurasının içinde olmasına gerek kalmadan) çağırabilme ve ağacın enerjisinden destek alabilmek gibi muhteşem bir hediyeye kavuşacaktır.
— Ağacın Enerjisinin Desteği ile Bilinçaltı Kayıtlarını Silme Tekniği:
İnsanlığın tüm koasu ve kısır döngüsü, zihnin çalışma dinamikleri ve bilinçaltı kayıtlarının ilişkisinde yatar. Her deneyimin belirli bir şekilde yaşanmış olmasının altında; tüm evrenin o deneyimi etkileyen belirli bir konumda olması yatar. Bir deneyimin evrenin o andaki konumundan dolayı o şekilde yaşanıyor olması ve evrenin ikinci kere aynı konuma gelmeyeceği gerçeğine rağmen insanoğlu nasıl olurda kısır döngü gibi aynı deneyimleri yasamaya devam eder? Bu kısır döngüden nasıl çıkabiliriz? Bu noktada ağaçlar bize nasıl bir destek oluyorlar?
— Özel Olarak Programlanmış bir Kuarz Kristali Kolye Ucu:
Eğitim-Inisiyasyon surecinde ve tekniği uygularken hayati dikey konumda denetimlememize destek olacak özel bir programa sahip kuarz kristali

 
İLİNCİN Altı Neresi?

Bilincimiz farkında olarak yaşamak istediklerimizi
ortaya koysa da farkında olmadan bizi yönlendiren
bilinçaltı hayatımızı sabote eder. Bireysel gelişim
eğitimi veren hipnoterapist Nil Gün,
psiko-kinesiyoloji tekniğiyle yaşamımızı nasıl kontrol
altına alabileceğimizi anlatıyor

Bilinciniz hayatınızı değiştirmek istediğinizi
söylerken bilinçaltınız devreye giriyor ve buna hazır
olmadığınızı söylüyor hatta ''buna ne gerek var''
diyor. Ya da sevdiğiniz biriyle ilişkinizin sürmesini
ve evliliğe gitmesini istiyorsunuz ama bir yandan
''hep sevdiklerim beni terk ediyor bu ilişki de
bozulacak'' diye düşünüyorsunuz. Veya başkalarının
sevgililerimizi elimizden alacağı korkusunu taşıyoruz
farkında olmadan. Bu olumsuz düşüncelerin sebep olduğu
korkular, güvensizlikler, yeterince çaba göstermemek,
kendini geliştirmemek, kendiyle yüzleşmekten korkmak
ve bilinçaltı inançlar, hayatta yapmayı istediğimiz
birçok şeyde önümüze engel olarak çıkıyor. Ancak
düşünce sisteminizi değiştiren psiko-kinesiyoloji
teknikleriyle kendinize layık olan hayatı yaşayabilir,
bilinçaltı engelini yok edebilir, zorluklarla
yüzleşebilir ve en önemlisi kendinize bile yalan
söylememeyi öğrenebilirsiniz Kişinin bireysel
aydınlanmasına olanak sağlayan psiko-kinesiyoloji
eğitimi hakkında 1989 yılından beri bireysel gelişim
eğitimi veren hipnoterapist Nil Gün sorularımızı
yanıtladı.

Psiko-kinesiyoloji nedir?

Bilinç ile bilinçaltı çatışmaları bizleri sabote eder.
Mesela, bilinciniz bulunduğunuz ilişkiyi yürütmenizi,
beklediğiniz terfiyi almanız gerektiğini ya da var
olan bir hastalığınızı aşacağını söylerken bilinçaltı
devreye girip yaşadığınız ilişkiye, umduğunuz terfiye
layık olmadığınızı, hastalık durumunuzun ise sizin
ilgi ve şefkat ihtiyacınızı karşıladığını söyler. Bu
çatışma sonunda anlamsız bir tartışmayla ilişkiyi
bitirme ya da farkında olmadan işinizle ilgili hata
yapmanız söz konusu olur. Bilinçaltı inançlarımız,
bilinçli inançlarımızı desteklemedikçe kendimizi
sabote etmeye devam ederiz. Buna da kader, talihsizlik
ya da şanssızlık deriz. Bilinçaltında ise ne tür
inançlar barındırdığımızı bilmiyoruz ve inançlarımızın
yüzde 99''u bilinçaltındadır. Bilinç ve
bilinçaltımızdaki inançları uyumlu hale getirmek ise
ancak psiko-kinesiyoloji ile mümkün. Kısaca Pi-Ki,
bilinç ile bilinçaltı inançlarımızın birbirini
desteklemesini sağlayarak evrensel enerjinin sevgi,
bilgelik ve iyileştirici gücünü kendimiz ve
başkalarının yararına kullanmamıza olanak tanıyan bir
öğreti sistemi. Ayrıca bu eğitim, davranış ve
alışkanlıklarımızı değiştirmede etkili bir yöntem.

Bilinçaltı bu kadar önemli mi?

Hayatımız, inançlarımızın bir yansımasıdır. Ana
rahmine düştüğümüz andan 6 yaşına kadar geçen sürede
programlamalarımız bilinçaltında yerleşir. Geçmişe
bağlı koşullanmaların sonucuyla çoğunlukla
isteklerimizi hayata geçirmeyi bazı duygu ve
davranışlarımızla engelleriz. Eğer yaşamımız sadece
bilinçli düşüncelerle şekillenseydi, hayatımızın her
alanında başarılı olmamız kolay olurdu. Çünkü bilinçli
düşüncelerimizi ve inançlarımızı yeni bir bilgiyle,
okuduğumuz bir kitapla, deneyimlerimizin istenmeyen
sonuçlarını gördüğümüzde, irademizi kullanarak
değiştirebilirdik. Bilinçaltı inançlarımız
özsaygımızı, ilişkilerimizi, iş hayatındaki
performansımızı, zihinsel ve ruhsal sağlığımızı önemli
ölçüde etkiler. Amaçlarımızı gerçekleştirmek için
bilinçaltının desteğine ihtiyacımız var.

SERTİFİKA VERİLİYOR

Bilinçaltımıza nasıl ulaşabiliriz?

Bilinçaltına NLP, hipnoterapi, yönlendirici imgeleme
ve kinesiyoloji gibi tekniklerle ulaşabiliriz. Tüm bu
tekniklerin birleşiminden doğan psiko-kinesiyoloji
eğitimi, kas testini araç olarak kullanarak bizi
sabote eden bilinçaltı programlarımızı keşfetmeyi ve
bize destek olacak şekilde değiştirmeyi mümkün kılar
ve bu teknikle bilinçaltı yeniden programlanmış olur.

Kas testi nedir?

Biyo-kompüter ya da kısaca kas testi olarak
tanımlayabiliriz. Kaslarda dolaşan yaşam enerjisinin
gücü, değişik duygu hallerinde, olumlu ve olumsuz
inançlarda, hoşlandığımız, hoşlanmadığımız şeylerde,
doğru ya da yalan söylediğimizde farklılık gösterir.
Kaslardan aldığımız tepki ile bilinçaltımızdaki
inançlarla ilgili test yapar, sorunlarımızın asıl
nedenini bulur ve değiştiririz. Bilincimiz,
amaçlarımızı net bir şekilde görmemizi sağlar.
Bilinçaltı ve süper bilinçle bağlantıya geçerken
amaçların netliği çok önemlidir. Bilinçaltı,
davranışlarımızın, inançlarımızın ve değerlerimizin
deposudur. Tepkilerimiz ve alışkanlıklarımız
bilinçaltı tarafından kontrol edilir. Süper bilinç ise
bilinç ve bilinçaltı arasındaki uyumu sağlar,
rehberlik eder, bunların niyetlerini netleştirir ve
gerçekleşmesi için anlamlı tesadüfler yaratır. İşte
kas testi de, zihnimizin bu üç seviyesi olan bilinç,
bilinçaltı ve süper bilinç ile bağlantı kurarak bir
iletişim yolu sağlar. Ayrıca bu teknikler bilinçli bir
şekilde hedeflerimizi belirlemeyi, bilinçaltı
programlarını keşfedip amaçlarımıza uygun hale
dönüştürmeyi, süper bilincin rehberliğinden ve
bilgeliğinden yararlanmayı sağlar.

Psiko-kinesiyoloji eğitimi kaç bölümden oluşuyor?

Temel, ileri ve master bölümlerinden oluşuyor. Bu
eğitimi tamamlayan katılımcılar eğitimci
olabilecekleri trainer çalışmasına katılmaya hak
kazanır. Trainer eğitiminin amacı, etik değerlere
sahip, empati yeteneği gelişmiş, yetenekli ve
sertifikalı Pi-Ki eğitimcileri yetiştirmek.

Psiko-kinesiyolojinin yararları

İki günlük temel Pi-Ki eğitiminde;

Bilinçaltı ve süper bilinç ile doğrudan iletişim kurma
becerileri kazanabilirsiniz,

Beynin sağ ve sol küresini birlikte kullanarak zihin
balansı yapabilirsiniz,

Hayat boyu bizleri engelleyen bilinçaltı
inançlarınızın farkına vararak, onları değiştirme
gücüne sahip olabilirsiniz.

Master seviyesinde ise kilo kontrolü, fiziksel ve
duygusal bağımlılıkları yeniden programlama, birikmiş
stresi atma, bağışıklık sistemini güçlendirme, negatif
kas belleğini çözme, gözleri iyileştirme, baş, sırt,
bel, mide ağrısını azaltma ve dindirme teknikleri
öğretiliyor.

    BEYİN  GÜCÜNÜZLE DEĞİŞİMİ BAŞARIN, MUTLU OLUN VE HATTA ZAYIFLAYIN

 

Evrendeki her canlı  cansız, görülen  veya görülemeyen  varlığın bir enerjisi vardır. Bu enerjinin başlangıcı evrenin başlangıcı olarak kabul edilen, küçük bir enerji parçacığının Bing Bang adı verilen patlama ile büyümeye başlamasıdır. Yani evrenin ve evrendeki her varlığın TEMELİ ENERJiDiR. Bu yüzden insanı oluşturan her bir olgunun, yani beynimizin yönettiği bütün fizyolojik ve  psikolojik olayların kaynağı da insandaki enerjidir.

 

Düşünce de hızlı ve kolayca değişebilen bir enerji biçimidir. Çünkü beynimizde bulunan milyarlarca sinir hücresinin her biri yüksek enerjiler açığa çıkarmaktadır. Enerjiler, kendilerine benzer nitelik taşıyan diğer enerjileri de çekmektedirler. Bu nedenle düşünce ve duygular da benzer yapıdaki enerjileri kendilerine çekerler. Bir şey önce düşünce şeklinde, bir proje gibi zihnimizde programlanır.  Düşünceyi  zihinde tutarak oluşan bu metafizik enerji, bu düşünce projesini , fiziki evrende oluşturmaya çalışacaktır. Yani bu enerji kendimizle ilgili durumları ve  etramızdaki olayları şekillendirmektedir. Sık sık ' Aklıma gelen başıma geldi ' deriz . Yahut heran hasta olacağını düşünen bir kişi mutlaka sonunda hasta olur. Yani düşüncelerimizin  hepsi bir çeşit dua hükmündedir ve  diğer bir ifadeyle düşüncelerimiz enerji  büyüklüğü ölçüsünde gerçekleşirler.

 

Mevcut enerjimizi bazı özel teknikler kullanarak yapılan metafizik tedaviler gün geçtikçe ilgi konusu haline gelmeye başlamıştır, reiki, bioenerji, kuantum düşünce tekniği gibi. Biz de bu eğitim ve terapilerde " İNSANDAKİ MEVCUT ENERJİYİ", sorunun merkezi olan  BİLİNÇALTI ÜZERİNE YÖNLEDİREREK;

 

Öfke, endişe ,üzüntü gibi "DUYGULARIN   KONTROLÜ'' VE DE  '' KİLO VE KİLOYA BAĞLI" sorunların çözümlenebildiğini, kısacası DEĞİŞİM için gerekli olan  ÖZEL TEKNİKLERİ  paylaşıyoruz.Bilinçterapi ile  fobilerinizden kurtulabilir, özgüvenininizi geliştirebilirsiniz.

 

'' GELİŞİMİ BAŞARMAK İÇİN POZİTİF DÜŞÜNCE OLUŞTURMA TEKNİKLERİ ''

" KİLO VE KİLOYA BAĞLI SORUNLARIN ÇÖZÜM TEKNİKLERİ " 

 

Başlıklar altındaki grup terapileri veya  birebir danışmanlık için lütfen 0532 595 80 55 veya ( 0312 ) 433 22 40 nolu telefonlarımızdan bilgi alınız.

YELİZ ÇETİN - Kişisel Gelişim Uzmanı

 

GELİŞİM CİTY - HOŞGELDİNİZ
 
Reklam
 
OLUMLAMALAR
 
OLUMLAMA CÜMLELERİ
Çevrem tarafından,
bilerek ya da bilmeyerek
alt ve üst bilincimde
oluşturulmuş tüm negatif
ve gereksiz kodlamaları,
düşünce kalıplarını
iptal ediyor, yerlerine bütün
olmak bilincini
sevgiyle birlikte
yerleştiriyorum.

*

Bilerek ya da bilmeyerek
alt ve üst bilincimde
oluşturduğum tüm gereksiz
ve negatif düşünce kalıplarımı
iptal ediyorum. Bunların yerini
sevgiyle dolduruyorum.
-
Ben evrenin sonsuz bolluk ve
bereketiyle doluyum, sonsuz
bolluk ve bereketimi tüm
çevreme ve ihtiyacı olanlara
kolaylıkla yayıyorum.
-
Ben bu gün sevgiyle doluyum,
sevgiyi tüm çevreme ve ihtiyacı
olanlara kolaylıkla yayıyorum.
-
İşime kolayca odaklanıyorum
ve verimli çalışıyorum.
-
Kendimi her zaman ve her yerde
özgürce ifade ediyorum.
-
Ben daima; en doğru kişiye,
en uygun anda, en doğru
sözcüklerle, davranışlarla
ve sevgiyle kendimi ifade
edebilmeyi seçiyorum.
-
Bu gün ve her gün sağlığım
durmadan daha iyiye gidiyor.
-
Bu gün kendimi sevgiyle
ifade etmeyi seçiyorum...
-
Evrenin sonsuz bolluk
ve bereketi içindeyim...
-
Ben kendimi tam olduğum
gibi seviyor ve kabul ediyorum.
-
Farkında olarak ya da olmayarak
kendimde yarattığım tüm
engellemeleri iptal ediyorum.
Yolumun Tanrısal ışık ve
sevgiyle açılmasını talep ediyorum.
-
Zihnim ve bedenim kusursuz bir
dengede. Sağlıklı ve uyumluyum.
-
Geçmişi affediyorum ve serbest
bırakıyorum.
OLUMLAMALAR
 
Ben Pozitif enerjiyi
sevgiyle kabul ediorum.
Benimle çalışmasına
derinden izin veriyorum.
Bolluk, aşk, sevgi, sağlık,
başarı, mutluluk benim
hakkım. Tüm bunları
kendime çekiyorum.
Ve bedenimi sarmalarına
derinden izin veriyorum.
Kıskançlık, korku , endişe,
güvensizlik ve tüm
olumsuz düşünceleri
iade ediyorum ve bu
tür duyguları
kesinlikle
kabul etmiyorum.
Pozitif enerjilerle
uyumlanıyorum.
Güzel Sözler
 
Kimse dağlara takılıp düşmez.
ufak şeyler dengenizi bozar.
Yolunuzdaki ufak şeyleri geçin
bir dağ geçtiğinizi görürsünüz.
 

-GELİŞİM CİTY-

Gelişim City hakkında Şikayet, görüş ve önerilerinizi iletişim bölümünden mesaj olarak gönderebilirsiniz.. GELİŞİM CİTY YE GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ İLGİDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ.

-KİŞİSEL GELİŞİMİN PAYLAŞIM MERKEZİ-