Bilginiz olsunÇocuklarla İlgili Olarak Uzman Önerileri

 

Bazı anne-babalar çocuk yetiştirmenin zor zanaat olduğunu, ne kadar çaba gösterirlerse göstersinler çocuklarında sorunlar yaşayacaklarına inanırlar. Oysa, temel bazı ilkeler izlendiğinde, çocuk yetiştirmek, zorlayıcı ama zor olmayan, sade ve yalın bir süreçtir.

 

Çocuk yetiştirme ile ilgili olarak uzmanların bazı önerileri şunlar:

- Çocuğunuzun 3 yaşına kadar “Evet” ve “Hayır” kavramlarını iyi öğrenmesini sağlayın.
- Çocuklar en iyi eğlenirken oyun oynarken öğrenirler. Hikayeler masallar öğrenmelerine yardımcı olur.
- Farkında Olmadıklarında (Bir Şey Öğretildiğinden) Daha Kolay Ve Daha Rahat Öğrenirler.
- Çocuklar Deneyerek Ve Taklit Ederek Öğrenirler.
- Çocuklar Pasif Bir Dikkatle Odaklandıklarında Daha İyi Öğrenirler.
- Hazır Olduklarında Öğrenebilirler.
- İyi Alışkanlıklar Tekrarlarla Öğrenilir.
- Öğretirken Canlı, Hareketli, İlgili, Heyecanlı Olunuz. Açık, Sade, Olumlu, İnançlı Sözcükler Kullanınız.
- Zaman Zaman Onun Size Öğrendiklerini Anlatmasına Ve Öğretmesine İzin Veriniz.
- İyi Bir Dinleyici Olunuz Anlamak İçin Çaba Gösteriniz.
- Çocuğunuzu Meşgul Etmeyi Ve Dikkatini, İlgisini Yönetmeyi Öğreniniz. Şaşırtıcı Taktikler Kullanınız.
- Gözün Görmediğini Gönül İstemez, Ona Uygun Ve Temiz Bir Ortam Oluşturunuz.
- Çocuğunuza Mutlaka Farklı Seçenekler Sununuz. Böylece Kararlarının Sorumluluğunu Üstlenmesine Yardımcı Olursunuz.
- Şefkatli, Merhametli Ve Adaletli Olunuz Ki, Merhamet Ve Adalet Arasındaki Dengeyi Kurmayı Öğrensin.
- Gerekmedikçe Hayır Demeyin.
- Her Zaman Pozitifi Vurgulayın.
- Bir Huzursuzluk Ve Gerginlik Anından Sonra Onların Kendi Merkezlerine Dönmelerine Yardımcı Olun.
- Çocuklarınızı Yanlış Davranışlara Ve Alışkanlıklara İten Şartları Ve Çevreyi Yaratmayın.
- Üzüldüğünde Üzüntüsünün Nedeninden Uzaklaştırın.
- Yaramazlıklarını Mümkün Olduğunca Görmemeye Çalışın.
- Ceza Vermektense Teşvik Edin.
- Azarlamadan Ve Küçük Düşürmeden, Tekrar Tekrar Anlatınız.
- Ne Söylediğini Ve Yaptığını Değil Ne Söylemeye Çalıştığını Anlamaya Çalışınız.
- Beklentileriniz Ve İstekleriniz Onun Yaşına Ve Özelliklerine Uygun Olmalıdır.
- Ceza Suça Uygun Olmalıdır. Çocuklar Neden Ceza Gördüklerini Anlamalıdırlar.
- Yargılamalar Anında Olmalıdır.
- Ne Olup Bittiğini Bir De Onun Ağzından Dinleyiniz. Cezalar İlginç, Yaratıcı Ve Anlamlı Olabilir.
- Yeteri Kadar Sert Yeteri Kadar Bağışlayıcı Olunuz.
- Azarlama Bir Dakikadır Uzatmayınız.
- Cezalandırdığınızda Açık, Kesin Ve Kararlı Olunuz. Cezayı Tam Uygulayınız.
- Kin Tutmayınız.
- Gerçekten Kötü Bir Şey Yaptığında Ona Yardım Ediniz.
- Öğütlediğiniz Şeyi Kendinizde Uygulayınız.
- Sorumluluk Ve Beceri Geliştirmesine Yardımcı Olunuz. Güçlü, Dayanıklı, Sabırlı Ve Kararlı Olmasına Yardımcı Olunuz.
- Değer Yargılarının Ve İlkelerinin Oluşmasına Yardımcı Olunuz. Açık, İçten, Dürüst, Sevecen Barışçı, Paylaşımcı Olmasına Yardımcı Olunuz.
 

DÜŞÜNCEYİ DEĞİL DÜŞÜNMEYİ ÖĞRENMEK

Immanuel Kant öğrencilerine hitaben “ Benden hazır düşünceleri değil, düşünmeyi öğreneceksiniz” diyerek; felsefenin asıl amacının hali hazırdaki bilgileri öğrencilere aktarmaktan ziyade onları düşünmeye sevk etmek olduğunu belirtir.
M.A.Ferriere “ Yalnız bilgi veren okul ortadan kalkmalıdır” sözü ile öğrenciyi doldurulacak bir vazodan ziyade tutuşturulması gereken bir ateş olarak görür.
Bu görüşler etrafında temel olarak eğitim anlayışını eleştiren Prof.Dr. İhsan Turgut; mevcut eğitim anlayışlarındaki tek tip birey yetiştirme ve orta standart anlayışını eleştirerek; eğitimin her şeyden önce kişinin kendisini bulması ve sınırlarını zorlaması gerektiğini ifade eder.

Aklın en önemli özelliğinin eleştirmek, sorgulamak olduğunu belirterek, mevcut anlayış akla sadece körü körüne sorgulamadan inanma anlamını yüklediğini belirtiyor. Oysa aklın fonksiyonunun; seçenekleri görmek ve bunlar arasında uygun çözüm yolunu bulmak olduğuna inanıyor.
Öğrencinin eksikliğini hissetmediği hiçbir şeyi öğrenmek istemeyeceğinden;bu istek ve hevesin oluşturulmasında felsefeden; onun sorgulama merak öğesinden mümkün mertebe yararlanılması gereklidir.

Prof.Dr. İhsan Turgut’a göre eğitim; çocuğun imgeleme ( hayal gücünü, yaratıcılığını) artıran; onu programlar ve ders kitaplarının üstlerine çıkaran, onları sorgulattırıp ezdirmeyen eğitimdir. Hayal gücünü, yaratıcılığını artırmayan, çocuğu araştırmaya sevk etmeyen bir eğitim, eğitim değildir. Yaratıcılık gücü; bizi sınırlı olan algısal dünyanın ve aklın tutkularının üstüne çıkarır. İmgelemede bir sentez var, yaratıcılık var, kişilik gelişir; bir üslup oluşur. Bilinci işe katmayı reddeden bir eğitimci, yalnızca bir şartlandırıcı olmakla yetinmek zorunda kalır.
Eğitimcinin bir ebe gibi fikir doğurtucu olduğunu belirterek; Sokratesin “ Öğretmen bir ebe gibidir; herkese biraz felsefe,biraz bilgelik bulaşmalıdır.

Hele bu herkes bir öğretmen ise ona daha çok bulaşmalıdır' .Felsefe öğretmenleri, öğrencileri kendilerine inandırmak için değil; onların aklını uyandırmak için ders verirler. Felsefe öğrencileri de öğretmenleri onların kendisinden bağımsız kaldığı için ona minnettar olurlar. Bu alanda okullarımızda felsefe bölümlerinin açılmasını gerekli bulmaktadır.

F.Charnot ; “ Felsefe sınıfı; insancıl orta eğitimi taçlandıran sınıftır. Felsefe sınıfı olmayan bir kolej, kafası kesilmiş bir gövdeden başka bir şey değildir.” Diyerek okullarımızda bu eksikliğin giderilmesi gerektiğini; giderildiği takdirde eğitimimizde gözle görülür bir iyileşme; kalite artımı olacağını belirtir. Öğretmenlerin yerine göre bir Sokrates yerine göre bir Beethoven olmalıdır; notalarla, kelimelerle şaheserler meydana getirdikleri gibi; öğrencilerden de böyle kaliteli ürünler meydana çıkarabilirler.
J.J.Rousseau ; “ Size bir çocuk teslim ediyorum. Bu çocuk doktor olsun, hakim olsun, rahip olsun diye değil; adam, yani insan olsun diye teslim ediyorum ” Konunun bu kısmında eğitim ve öğretim kavramına değinen İhsan Turgut; Eğitim ile öğretim ayrımını dile getirerek;
Eğitim melekeleri geliştirir, öğretim bilgiler kazandırır;
Eğitim ruhu yüceltir, öğretim sadece araçlardan biridir,
Eğitim amaçtır; öğretim sadece araçlardan biridir.

Sözleri ile önce kişilik geliştirmenin önemine değinir. Halkımız arasında kullanılan bir tabir vardır “ Tahsil cehaleti alır; eşşeklik baki kalır” halk dilinde de ifade bulan bu anlayış ile öğretimden önce öğrencilere eğitim verilmesi gerekir. Öğretim lisede, okulda, sınıfta; eğitim en birinci olarak aile ve sonrada okulda verilir; anlayışı da bunun bir yansımasıdır. Aynı şekilde; bilgiler veren öğretim; önceliği insanlar yetiştiren eğitime bırakmalıdır.

Eğitimci bir aracı olmak durumundadır. Bu aracılığı da en iyi şekilde, bilgiye, insanlığa ve değerlere yapacaktır. F.Kieffer ; “ Kendini gençlerin eğitimine adamak isteyen kimsenin en temelli vasfı ruh tazeliği olmalıdır.” diyerek; eğitimcinin kendini yenileyen, tazeliği devamlı olarak içinde taşıyan bir kişiliğe sahip olması gerektiğini vurgular.
Oyunun önemine de değinen İhsan Turgut; oyunun çocuğun dış dünyasına açılan tek penceresi olduğunu vurgular. Oyun çocuğun dilidir. Onun imgeleme gücünü artırır. Yaratıcı yapar. Onun yaratıcılığı arttığı oranda Başarılı olması da kolaylaşacaktır.
Sorgulama, felsefenin ve eğitimin temel yöntemidir. Sorgulamadan uzak eğitim, talimden başka bir şey değildir.
Düşünmeden uzaklaştıran eğitim hiçbir şekilde okulu hayata taşıyamaz; fakat okulun birinci işlevi öğrenciyi hayata hazırlamak olması gerektiğinden hayat şartlarını sorgulama; olaylar arasında bağlantılar kurup, doğru seçimi yapabilmek için; okul hayatın bir ön hazırlığı olmalıdır. John Dewey; “ Toplum hayatı bakımından eğitmenin tek yolu bu hayatı yaşamak ve uygulamaktır. Aksi takdirde, suya girmeden yüzme öğrenmek olur.” Ezbercilik yetenekleri köreltir.

Oysa ki samimi bir denemeden elde edilen en küçük sonuç; en iyi kopyadan daha değerlidir. Alışkanlık makineliktir. Hürlüğü sınırlar, bilinci paslandırır. Felsefe aklın temyiz mahkemesidir; devamlı değişen teknoloji ve insana bağlı olarak, temyiz gücünü çalıştıran akılda zamanına, çağına uygun doğruya varacaktır.

Eğitim kitaplarımızda tek yönlüdür; değişikliğe açık değildir. Ana kaynakların isimlerini sadece kitaplarda görürler; onlar için Sokrates; Emile; Nietzsche hiç yaşamamıştır. Yeni dönemde ürün veren hiçbir edebiyatçımız kitaplarda geçmez. Ama Avrupa ad tek kitap anlayışı yoktur. Birden fazla ders kitaplarımız yok. Dünyanın en iyi coğrafyasına; en derin tarihine ve son dinine sahibiz; fakat eğitim anlayışımızdaki eksiklik bizi geri bırakıyor.

Eğitim sistemimiz anlatı ve ezber üzerine kurulmuştur. ÖSS sınavları bile ezberciliği sorgulamaktan başka bir işe yaramıyor. Sorgulayıcı bir sınav sistemimiz yok. Her türlü bilginin sorgulanması gerekir. Umberto Eco, Gülün Adı’nda “ Bütün kitapları İncil de dahil, bütün kitaplar iman etmek için değil; anlamak ve araştırmak içindir.” der. Aşırı övme ve aşırı yerme gerçekleri görmemizi engeller.

TEKNOLOJİ ÇAĞINDA FELSEFENİN ÖNEMİTeknoloji çağımız insanlarına getirdiği bir çok kolaylık yanında; insanlara kolay bilgi sağlayarak zihnin o alanda çalışmasını engellemektedir. Bilgisayarı kullanan başkasının kafası ile düşünüyor. Bu halde insanlarda zihin tembelliğine yol açıyor. Böyle bir tembelliğe alışan zihnin yaratıcı olma niceliğinden bir şeyler kaybetme tehlikesi ile karşı karşıya gelmesi muhtemeldir.
Bilgisayarın insanı düşündürmekten uzak tuttuğunu ileri süren Prof. Dr. Necati Öner; bu konuda bilgisayarı düşünen ve karar veren bir aygıt yerine koymuştur. Oysa ki bilgisayar her gün işe yeni başlayan bir yardımcı gibidir. Bilgisayar hata yapmaz; hatayı insan yapar.

Bilgisayar bizim verdiğimiz komutlara göre işlem yapar, program çalışmıyorsa programcı hatasındandır. Atom bombası bir teknoloji ile gönderildiyse onu yapanda düğmeye basan da bir insan.
Prof. Dr. Necati Öner; kendini tamamen bilgisayara teslim eden; adeta onun esiri olan insan; bilgisayarın girmediği manevi dünyasını; yani din, ahlak, sanat dünyasını ihmal eder diye endişe ediyor. Aynı konuya ilgiyi çeken; Engin Gençtan’da “İnsan dış dünya uyaranlarıyla aşırı beslenirken, iç dünyalarından ulaşan uyaranların sesi giderek duyulmaz oluyor” diyerek; konuyu uzmanlık alanına taşımıştır.

Bilgisayar teknolojisini; İnternet olarak ele aldığı zaman; bu dünyayı saran iletişim-bilgi ağını; bazı insanların dünyadan saklanma ve uyarıcı eksikliklerini gidermek amacıyla kullandıklarını belirterek; toplumdan kaçış olarak değerlendiriyor. Ama toplumdan kaçış söz konusu olduğu zaman F.Nietzshe’nin “ Kaçış; hasta olanın toplumdan kaçması olabileceği gibi; hasta olan toplumdan kişinin kaçışı da olabilir” diyor. Engin Gençtan, Prof. Dr. Necati Öner’ e hak verir bir nitelikte olarak “ Artan sayıda insan, arada bir enformasyonun ulaşamayacağı mekanlara kaçma ihtiyacını duyar oldu şimdilerde.

Tabii bunun tam karşıtı ihtiyaçları olan insanlar da var, genellikle limbik sistemlerinden kopuk ve kortekslerin talepleri doğrultusunda yaşayan. Sürekli bilgi depolayan ve dinleyici bulduğunda da bunları geri kusan” açıklaması ile gelişen teknoloji karşısında enformasyon ağına düşen insanın limbik sisteminden yani duygu ve heyecan durumlarını meydana getiren beyin yapısından uzaklaşarak; korteksin yani bilgi durumlarını içeren beyin durumlarının etkisi altında kaldığını belirtiyor.

Bu konuya değinen Necati Öner’de insanın insani olanlardan uzaklaşacağını; hatta duyu aleminin de bilgisayar ortamına girmesi halinde; yani sanat din gibi öğelerde bilgisayar ortamına taşınırsa, tarihi bir gelişme içinde oluşan insanlık tarihinin ortadan kalkacağını; yeni bir insan tipinin ortaya çıkacağını belirtir. Bu tip insanın duygulardan uzak makine adam olacağını, bu tip varlığın insanlık için tehlike olacağını belirtir.

İnsanın bilimle elde ettiği gücü bilimle kontrol edemez; diyen Necati Öner; bu elde edilen gücün kontrolünü insanların eline vermek gerektiğini, ve kontrol edecek insan yapısında mutlaka yoğun bir felsefe bilgisi olmalıdır görüşünü savunur. İnsanın psikolojik, sosyolojik ve fizyolojik yapısından da öte de bir metafizik yapısı vardır. Sadece ilk üç boyuta göre güce yön vermek yanlış olacaktır. İnsan söz konusu olduğu zaman onun metafizik yapısı da göz önüne alınmalıdır.

İnsanı bütünlüğü ile ele alan felsefedir. Bilim ve teknolojinin insana sağladığı büyük güç, insan varlığının bütünlüğü dikkate alınmadan, sırf bilim için mümkün olan her yönde kullanılırsa insanın aleyhine olacak sonuçlar ortaya çıkabilir. Bilimsel faaliyet, her yöne açık bir faaliyettir. Onun kontrolü insani denen, insanın manevi dünyası ile ilgili değerlerle olur. Böyle bir kontrol tabi bir etkinlik insani olan amaca hizmet eder ve insanın mutluluğunu sağlar.


Bilgisayar alanında endişe duyduğu bir konu olarak ta; bilgisayarın ferdin zihin işlemesini olumsuz yönde etkileme ihtimalidir. İnsanlığın kullanmış olduğu her teknolojinin kullanışlılığı ile ilgili olarak bir felsefenin gerekliliği önemlidir. İnsan yapısı bütün boyutları ile düşünülerek yeni gelişen teknolojiden insanların mümkün mertebe faydalanmasını sağlayıp, zararlarından korumak koruyucu ve geliştirici bir felsefi düşünüş ile sağlanabilecektir.

Necati Öner; felsefenin faydalı olabileceği bir diğer alan olarak ta test usulü sınavları görür. Bu tür sınavlarda ezberleme ön planda olup düşünmeye yer verilmemektedir diyerek, felsefi düşüncenin akıl yürütme özelliği üzerinde durarak bu alanda da böyle bir düşünce geliştirilirse eğitim açısından daha faydalı sonuçlara erişebileceğimizi belirtir.
Gelişen teknolojiye karşı gelebilecek sorunlara karşı çözüm; insan varlığının daha iyi tanınmasında yatmaktadır. İnsan varlığını bütünlüğü içinde tanıyan bir kişi, ancak, insanla ilgili faaliyetlerde, olması gerektiği gibi hareket edebilir. Böyle bir hareketi sağlayan felsefi tutumdur. Bu nedenle gerek insan fertlerini gerek topluluk ve toplumları yöneten ve yönlendirenler ( yönetici, politikacı, öğretmen, yazar v.b) böyle bir tutuma girebilirlerse, insan hayrına olabilecek işler yapabilirler. Felsefi bir tutum da ancak felsefe öğretimi ile mümkün olacaktır.
 
Bunları Biliyormuydunuz?

Farkında olmayabilirsin ama %100 doğru:


...1. Bu dünyada uğrunda ölebileceğin en az iki kişi vardır.

2. En azından 15 kişi öyle ya da böyle seni seviyordur.

3. Herhangi birinin senden nefret edebilmesinin tek sebebei, aslında sadece senin gibi olmak istemesidir.

4. Senden gelecek bir gülümseme bazılarına mutluluk getirebilir, o senden hoşlanmasa bile.

5. Her gece, birisi uykuya dalmadan önce seni düşünüyor.

6. Birisi için dünyalara bedelsin.

7. Çok özel ve teksin.

8. Varlığını bile bilmediğin biri seni seviyor.

9. Hayatındaki en büyük hatayı yaptığın zamanda bile, ondan hayırlı birşey çıkar.
10. Ne zaman dünya sana sırtını dönmüş gibi hissedersen, dön ve bir daha bak.
11. Her zaman aldığın iltifatları hatırla. Kaba sözlerin hepsini unut. 
kaynak: facebook genç beyin
 
 
GELİŞİM CİTY - HOŞGELDİNİZ
 
Reklam
 
OLUMLAMALAR
 
OLUMLAMA CÜMLELERİ
Çevrem tarafından,
bilerek ya da bilmeyerek
alt ve üst bilincimde
oluşturulmuş tüm negatif
ve gereksiz kodlamaları,
düşünce kalıplarını
iptal ediyor, yerlerine bütün
olmak bilincini
sevgiyle birlikte
yerleştiriyorum.

*

Bilerek ya da bilmeyerek
alt ve üst bilincimde
oluşturduğum tüm gereksiz
ve negatif düşünce kalıplarımı
iptal ediyorum. Bunların yerini
sevgiyle dolduruyorum.
-
Ben evrenin sonsuz bolluk ve
bereketiyle doluyum, sonsuz
bolluk ve bereketimi tüm
çevreme ve ihtiyacı olanlara
kolaylıkla yayıyorum.
-
Ben bu gün sevgiyle doluyum,
sevgiyi tüm çevreme ve ihtiyacı
olanlara kolaylıkla yayıyorum.
-
İşime kolayca odaklanıyorum
ve verimli çalışıyorum.
-
Kendimi her zaman ve her yerde
özgürce ifade ediyorum.
-
Ben daima; en doğru kişiye,
en uygun anda, en doğru
sözcüklerle, davranışlarla
ve sevgiyle kendimi ifade
edebilmeyi seçiyorum.
-
Bu gün ve her gün sağlığım
durmadan daha iyiye gidiyor.
-
Bu gün kendimi sevgiyle
ifade etmeyi seçiyorum...
-
Evrenin sonsuz bolluk
ve bereketi içindeyim...
-
Ben kendimi tam olduğum
gibi seviyor ve kabul ediyorum.
-
Farkında olarak ya da olmayarak
kendimde yarattığım tüm
engellemeleri iptal ediyorum.
Yolumun Tanrısal ışık ve
sevgiyle açılmasını talep ediyorum.
-
Zihnim ve bedenim kusursuz bir
dengede. Sağlıklı ve uyumluyum.
-
Geçmişi affediyorum ve serbest
bırakıyorum.
OLUMLAMALAR
 
Ben Pozitif enerjiyi
sevgiyle kabul ediorum.
Benimle çalışmasına
derinden izin veriyorum.
Bolluk, aşk, sevgi, sağlık,
başarı, mutluluk benim
hakkım. Tüm bunları
kendime çekiyorum.
Ve bedenimi sarmalarına
derinden izin veriyorum.
Kıskançlık, korku , endişe,
güvensizlik ve tüm
olumsuz düşünceleri
iade ediyorum ve bu
tür duyguları
kesinlikle
kabul etmiyorum.
Pozitif enerjilerle
uyumlanıyorum.
Güzel Sözler
 
Kimse dağlara takılıp düşmez.
ufak şeyler dengenizi bozar.
Yolunuzdaki ufak şeyleri geçin
bir dağ geçtiğinizi görürsünüz.
 

-GELİŞİM CİTY-

Gelişim City hakkında Şikayet, görüş ve önerilerinizi iletişim bölümünden mesaj olarak gönderebilirsiniz.. GELİŞİM CİTY YE GÖSTERMİŞ OLDUĞUNUZ İLGİDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİZ.

-KİŞİSEL GELİŞİMİN PAYLAŞIM MERKEZİ-